Hovedforeningen IF Lyseng

NY Dato

Hovedforeningen afholder hovedgeneralforsamling 2022

Onsdag 20. April 2022 kl. 18.00 i Lyseng IdrætscenterDagsorden iflg. Lovene - klik her