Hovedforeningen IF Lyseng

Hovedforeningen afholder hovedgeneralforsamling 2023

Onsdag 24. Maj 2023 kl. 18.00 i Lyseng IdrætscenterDagsorden iflg. Lovene - klik her